Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ŽIadosť na prijatie do MŠ

 28.04.2023

Riaditeľka Materskej  školy  v Malých Ripňanoch oznamuje termín, podávania žiadostí na prijatie do MŠ a postup zápisu detí do materskej školy, ktorý je

v dňoch 22.05.2023- 31.05.2023

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti prihlášky zákonného zástupcu,  spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prihláška sa nachádza na stránke obce v  časti: Dokumenty
  • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.
  • Riaditeľka MŠ  vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

PODMIENKY PRIJATIA:

– prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života k 31.08.2023, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,

– ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia riadne vyplnili a podali prihlášku do MŠ do naplnenia kapacity materskej školy.

PRIJÍMACÍ POSTUP:

  1. vyplnenie prihlášky, ktorú si stiahnete na našej web stránke obce v  časti:  Dokumenty, alebo osobne vyzdvihnete v MŠ.
  2. podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami
  3. potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
  4. vyplnenú prihlášku doručiť mailom/skolkamripnany@gmail.com/, poštou, alebo osobne do MŠ Malé Ripňany najneskôr do 31.05.2023,
  5. prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa v materskej škole  odovzdá riaditeľka MŠ  do 30.06.2023osobne zákonnému zástupcovi/oznámi telefonicky alebo mailom/.

Zoznam aktualít:

Úradné hodiny
Pondelok

07:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok

07:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda

07:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

07:00 - 13:30

+421 38 538 72 79
mripnany@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu