SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Názov Popis Dátum
Stavebné povolenie Most ev.č.1732-002 Most ev.č.1732-002 v obci Malé Ripňany 19.04.2024
VZN 01 2024 Prevádzkový poriadok pohrebiska - 21.03.2024
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania ÚPD - ZaD č.2 - 19.03.2024
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 26.02.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania Most ev.č. 1732-002 22.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente - 14.02.2024
EÚ 2024 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (EN) - 12.02.2024
EÚ 2024 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (SK) - 12.02.2024
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Malé Ripňany - zmeny a doplnky č.2 - 07.02.2024
Textová časť ÚPD ZaD č.2 - 08.02.2024
Generované portálom Uradne.sk