SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.maleripnany.sk spravuje Obec Malé Ripňany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malé Ripňany

Adresa:

Obecný úrad Malé Ripňany
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany

IČO: 00310743

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Región: Tribečsko-Inovecký
Počet obyvateľov: 553
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1390

Tel.: +421 38 538 72 79
E-mail: mripnany@gmail.com

Kompetencie:
Obec Malé Ripňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk