SlovenskýEnglish

Školstvo

Škola v obci bola postavená pri ceste III/51316 pri odbočke na Čermany po 1. svetovej vojne ako objekt jednotriednej školy so zborovňou a kabinetom. Po 2. svetovej vojne oproti pribudol ďalší objekt zmenou užívania časti učiteľského rodinného domu.

V súčasnosti je používaná ako materská škola. Za školou je detské ihrisko využívané deťmi obce aj mimo vyučovania.

Kontakt na materskú školu: skolka.mripnany@gmail.com

Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany: https://zsvrip.edupage.org/