SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA-SNCA/20205871 Elektronická pečať Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
19/12/2023 zmeny a doplnky k ÚPD Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: K2-ART, s.r.o.
900 €
29/12/2023 zber textilu Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: TextilEco a. s., organizačná zložka
60 €
Z-O/2024/TZKO/351 Systém zberu a nakladania s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: ELEKOS
8 385 €
28/12/23 Zabezpečenie zdravotného dohľadu Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: V&V office, s.r.o.
360 €
2014/2023/ODaPK Prenájom pozemkov pre potreby realizácie opravy mostného telesa Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Malé Ripňany
401.45 €
3219/2023 dodávka a odber elektrickej energie Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Magna Energia
15 €
05/11/2023 budúce prevádzkovanie stavby Kanalizácia obce Malé Ripňany Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť
2 294.40 €
27/11/2023 Územný plán , Zmeny a doplnky č.2 Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: K2-ART, s.r.o.
5 990 €
RT-26092023-01 zriadenie, webhosting a doména k webu Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: webex.digital s.r.o.
288 €
2313300007-PVO Preložka verejného osvetlenia a vedenia VO Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2468/2023 dodávka a odber elektrickej energie Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Magna Energia
15 €
1 Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
261/VO/03/2023/EL-KSVO verejné obstaranie elektrickej energie Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
300 €
30/05/2023 Vzájomná zámena podielov k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Lýdia Chlapovičová
280 €
15/06/2023 Výletná jazda vlakom Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Patrik Pagáč
50 €
03/05/2023 Správa hrobových miest Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
108 €
01/2023 predaj herných prvkov Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Spolok Ripňančan
200 €
13/03/2023 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: Mária Machová
800 €
27/02/2023 Zhotovenie zmien a doplnkov k ÚPD č. 02 pre obec Malé Ripňany Odb.: Obec Malé Ripňany
Dod.: K2 atelier
8 280 €
Generované portálom Uradne.sk