SlovenskýEnglish

Cirkev

Klasicistická kaplnka zasvätená Panne Márii fatimskej a sv. Antonovi Paduánskemu, postavená v roku 1800, bola postavená z nepálenej tehly. Múry vlhli a omietka opadávala, v roku 1990 bola zrekonštruovaná – okrem apsidy loď kostola bola prakticky zbúraná a postavená nanovo, ale zväčšená len o obvodové múry, pretože pôdorysné možnosti na pozemku neumožňovali väčšie rozšírenie. Z dôvodu zväčšenia kapacity sa kaplnka dostavala do dnešnej podoby kostola.

V obci sa nachádza Dom smútku a zvonica na cintoríne v časti Nežatice – pri hlavnej ceste III. triedy. Je to stavba zo 60-tych rokov 20. storočia.

V časti Malé Ripňany sa nachádza Dom smútku na cintoríne, je to novostavba z roku 1998. Na cintoríne sa nachádza aj hrobka rodiny Binger, v klasicistickom štýle. V katastri obce sú náhrobné kaplnky a kríže v chotári a na okraji cintorína.