SlovenskýEnglish

POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA PODPORU VŠEOBECNÉHO ROZVOJA ÚZEMIA NSK

 01.07.2024

POSKYTOVATEĽ:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A
94901 Nitra

PRIJÍMATEĽ:

Obec Malé Ripňany

Malé Ripňany 87, 956 07

DOTÁCIA V SUME:

5 000,00 €

INVESTIČNÝ NÁKLAD V SUME:

6 125,59 €

INFORMÁCIE O DOTÁCIÍ:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt : Zlepšenie technických parametrov verejného osvetlenia obce Malé Ripňany - II. etapa

DÁTUM REALIZÁCIE:

marec 2024


Zoznam aktualít: